Podstawowy cennik usług księgowych INAC

Ilość Dokumentów w miesiącu / cena netto

1-15  / 195 zł
16-25 / 215 zł
26-50 / 270 zł
51-75 / 325 zł
76-100 / 380 zł

każde kolejne 25 dokumentów + 55 zł

Ilość Dokumentów w miesiącu / cena netto

1-15  / 145 zł
16-25 / 170 zł
26-50 / 215 zł
51-75 / 260 zł
76-100 / 305 zł

każde kolejne 25 dokumentów + 45 zł

Ilość Dokumentów w miesiącu / cena netto

1-15  / 120 zł
16-25 / 135 zł
26-50 / 165 zł
51-75 / 195 zł
76-100 / 225 zł

każde kolejne 25 dokumentów + 40 zł

Ilość Dokumentów w miesiącu / cena netto

1-15  / 95 zł
16-25 / 110 zł
26-50 / 130 zł
51-75 / 155 zł
76-100 / 180 zł

każde kolejne 25 dokumentów + 25 zł

Ilość Dokumentów w miesiącu / cena netto

1-15  / 500 zł
16-25 / 550 zł
26-50 / 675 zł
51-75 / 800 zł
76-100 / 925 zł

każde kolejne 25 dokumentów + 125 zł

– Umowa o pracę: 40 zł / pracownika
– Umowa cywilnoprawna (bez ZUS): 12 zł
– Umowa cywilnoprawna (z ZUS): 30 zł
– Rozliczenie delegacji krajowej: 10 zł
– Rozliczenie delegacji zagranicznej: 25 zł
– Sporządzenie deklaracji PIT-4R/PIT-8AR – 20 zł
– Sporządzenie deklaracji PIT-11 – 10 zł / szt

– Zeznanie roczne właściciela/wspólników spółek osobowych: gratis
– Obsługa transakcji zagranicznych (import, eksport, WDT. WNT): od 30 zł
– Sporządzenie deklaracji INTRASTAT: 200 zł
– Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego: od 400 zł, ustalane indywidualnie.
– Opracowanie polityki rachunkowości: od 250 zł, ustalane indywidualnie
– Sporządzenie rachunku/faktury/faktury korygującej/noty korygującej/noty odsetkowej/wezwania do zapłaty: 10 zł/szt.                  – konsultacje: 100zł/każdą rozpoczętą godzinę
– Sporządzenie korekty deklaracji z winy Zleceniodawcy – 30 zł
– Sporządzenie umowy zlecenia/o dzieło – 20 zł
– Sporządzenie umowy o pracę – 60 zł

*podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%


Dla polecających usługi biura księgowego:
50% rabatu dla polecającego w następnym miesiącu
10% dodatkowego rabatu dla klienta z polecenia przez pierwsze trzy miesiące.

Pozostałe usługi wyceniane są indywidualnie.

Powyższe ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Jako dokument księgowy należy rozumieć: fakturę zakupu (każde rozpoczęte 50 pozycji), fakturę sprzedaży (każde rozpoczęte 50 pozycji), raport kasy fiskalnej, każde rozpoczęte 5 pozycji na wyciągu bankowym, każde rozpoczęte 5 pozycji na raporcie kasowym, listę płac, inny dokument wymagający polecenia księgowania.

Powyższy cennik usług księgowych biura rachunkowgo INAC w Krakowie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Zapraszamy do zapoznania się z OFERTĄ naszego biura księgowego oraz do odwiedzenia strony 
O NAS i PROMOCJA

INAC Sp. z o.o.; ul. Kazimierza Wielkiego 117, 30-074 Kraków; Wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000696643,
prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie; NIP:
677 242 56 36; REGON: 368336947; Kapitał zakładowy spółki wynosi: 5000 pln